Fotoradary

W celu kontroli pojazdów na drogach, policja i inne służby posiadają najróżniejsze narzędzia. Mają one służyć temu, aby zwiększyć bezpieczeństwo ruchu.Jednym z najczęściej używanych urządzeń jest fotoradar.

Służy on do pomiaru prędkości danego pojazdu, gdy znajduje się w zasięgu mechanizmu. Całość ustawiana jest pod odpowiednim kątem, w zależności od modelu, aby wykonanie ewentualnego zdjęcia było poprawne, to jest – utrwalenie samochodu, numeru rejestracyjnego, wizerunku kierowcy, dokładny czas i miejsce zdarzenia, prędkość oraz limit znajdujący się na terenie monitorowanym. Fotoradar mierzy szybkość pojazdu za pomocą radaru wysyłającego i odbierającego fale.

Wszystko toczy się dzięki tak zwanemu efektowi Dopplera, gdzie badana jest różnica między częstotliwością fali wysyłanej i odbieranej (po odbiciu się od samochodu). Gdy urządzenie wykryje przekroczenie dozwolonej prędkości, natychmiast wykonuje zdjęcie. W zależności od modelu, wykonane fotografie mogą być przechowywane w inny sposób.

Fotoradary występują także w różnych wersjach – stacjonarnych czy mobilnych. Fotografia wykonana przez urządzenie może być użyta w celu wysłania żądania zapłaty za mandat tylko jeśli została poprawnie wykonana to jest, gdy jednoznacznie można stwierdzić, który z widocznych pojazdów popełniło wykroczenie. W przypadku braku wyraźnej twarzy kierowcy, opłatę musi uiścić właściciel auta lub osoba, która przyzna się do kierowania samochodem w czasie wykonania fotografii fotoradarem.

Fotoradar jest urządzeniem używanym zarówno przez policję jak i straż miejską. Narzędzie to wymaga poprawnego zamontowania, aby nie było wątpliwości co do jego działania..