Czym jest odcinkowy pomiar prędkości?

Na drogach nie zawsze jest bezpiecznie. Do wypadków może dochodzić z wielu powodów, czasem takich, na których nie można mieć jakiegokolwiek wpływu. W związku z tym, powstaje wiele systemów oraz rozwiązań mających zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom, gdzie wszystko może zależeć od samych kierowców.Inspekcja Transportu Drogowego wprowadza do Polski nowy system, który ma za zadanie zwalczać tak zwanych piratów drogowych. Jest nim odcinkowy pomiar prędkości.

W przeciwieństwie do innych rozwiązań, nie polega on na mierzeniu prędkości w danym momencie. Ustalany jest fragment drogi, mogący być nawet długości 20 km. Na jego początku i końcu montowane są specjalne kamery lub aparaty rejestrujące każdy pojazd pod względem numerów rejestracyjnych, modelu samochodu czy szybkości poruszania się. Wykonywane zdjęcia mają być wysokiej jakości i nie pozostawiać żadnych wątpliwości co do treści. Na podstawie dwóch pomiarów obliczana jest średnia prędkość.

Jeśli zostanie przekroczona wartość ustalona dla danej trasy, kierowca otrzyma wykonane zdjęcie oraz będzie ukarany mandatem. Pomiary odbywać się będą na najniebezpieczniejszych fragmentach dróg i miejscach takich jak autostrady. Kierowcy będą uprzedzani odpowiednimi znakami o tego typu kontroli przed wkroczeniem na dany odcinek.System odcinkowego pomiaru prędkości już niebawem ma wejść do naszego kraju. Testowany jest już w kilku miejscach, gdzie kierowcy otrzymują jedynie upomnienia o przekroczonej średniej prędkości.

Obecnym terminem na rozpoczęcie funkcjonowania systemu to marzec 2015..

Sprawdź, jak w Twoim mieście wygląda traffic aktualnie